Služby

AK poskytuje právní služby zejména v níže uvedených oblastech práva:

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
 • obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo

Insolvenční právo

 • poradenství
 • insolvenční řízení , přihlášky pohledávek

Občanské právo

 • jednou z hlavních specializací AK je právo nemovitostí (převody nemovitostí, družstevních bytů) vč. návrhu na vklad vlastnického práva, smlouvu o advokátní úschově a ověření podpisů na předmětných smlouvách.
 • zástavní práva, věcná břemena
 • další formy zajištění
 • dědické spory
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • závazkové právo , revize smluvních ujednání

Rodinné právo

 • ve věcech péče soudu o nezletilé (rozhodování o výchově a výživě nezletilých dětí, o styku rodičů)
 • rozvody manželství (sporný, nesporný rozvod), rozdělení společného jmění manželů

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc poškozeným
 • zastoupení

Dále nabízíme advokátní úschovu a ověřování podpisů.
Ve výše uvedených oblastech práva Vám AK vypracuje požadovaný právní úkon , či právní stanovisko, rovněž Vás však bude zastupovat v řízení před soudy všech stupňů či v rozhodčím řízení.